Türkiye’nin Deniz ve Kıyıları Hakkında Önemli Bilgiler


Türkiye, barındırdığı önemli biyolojik çeşitlilik değerleri ile iki karasal (Kafkaslar ve Akdeniz) ve bir denizel (Akdeniz) alan olmak üzere üç bölgeye ayrılmakta ve küresel ölçekte 200 ekolojik bölge içerisinde yer almaktadır. Bu alanlar taşıdıkları koruma değerleri açısından dünyanın en önemli ekolojik bölgeleri içerisinde gösterilmektedir.

- Ülkemiz, adalar hariç Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyıları, olmak üzere yaklaşık 8 bin 500 km kıyı uzunluğuna sahiptir. Böylesine uzun deniz ve kıyı alanları zengin biyolojik çeşitlilik değerlerini barındırmakta ve yaklaşık 3 bin bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.

- Türkiye’deki mevcut kıyı ve deniz koruma alanlarının çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Bu alanlara ek olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı mevcut deniz ve kıyı koruma alanlarından bazılarını yönetmekle ve planlamakla yetkilidir.

- Türkiye’deki yaklaşık 346.138 hektarlık denizel alan 31 Deniz ve Kıyı Alanı yasal olarak koruma altında bulunmaktadır. Türkiye kara sularının yaklaşık % 4’ü korunmaktadır.

- Türkiye’nin denizel biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde insan baskısı altındadır. Denizel yaşam alanlarının ve ekosistemlerinin tahribatı, denizel kaynakların aşırı kullanımı ve kıyı alanlarının dönüştürülmesi ve/veya tahribatı en temel tehditler arasındadır.